Rockefellerowie inwestują w OZE

Rockefeller Brothers Fund poinformowało, że wycofują się z paliw kopalnych i będą inwestować w odnawialne źródła energii. 

- Jeśli John D. Rockeffeler (twórca potentata naftowego Standard Oil) żyłby dzisiaj, jako przedsiębiorca patrzący w przyszłość wycofałby się z paliw kopalnych i inwestowałby w czystą energię - powiedział Stephen Heintz, szef Rockefeller Brothers Fund (RBF).

Podczas szczytu ONZ odbywającego się w Nowym Jorku Stephen Heintz powiedział, że Rockefeller Brothers Fund chce sprzedać swój biznes związany z paliwami kopalnymi i swoje fundusze zainwestuje w OZE.  Rockefeller Brothers Fund chce przyłączyć się do koalicji inwestorów wycofujących się z paliw kopalnych, którzy deklarują sprzedaż aktywów z branży paliw kopalnych o łącznej wartości ponad 50 mld dolarów. 

Rockefeller Brothers Fund zapowiada, że najpierw sprzeda swoje aktywa związane z piaskami bitumicznymi i wydobiciem węgla, tak aby stanowiły one zaledwie 1% majątku RBF.