Redukcja wsparcia dla współspalania

Wywiad z  Michałem Prażyńskim, wiceprezesem zarządu ds. energetyki odnawialnej Enea Wytwarzanie.

Projekt ustawy o OZE przewiduje redukcję wsparcia dla współspalania do 0,5 certyfikatu za 1 MWh. Czy jeśli taki przepis wejdzie w życie to współspalanie utrzyma się na rynku, a w tym w elektrowni w Kozienicach?

- W przypadku wejścia w życie przepisu redukującego wsparcie, współspalanie prawdopodobnie nie utrzymałoby się w takiej skali w jakiej występuje obecnie. Po prostu w niektórych jednostkach stałoby się nierentowne. Oczywiście prowadzimy analizy na temat tego co oznaczałby współczynnik 0,5 dla współspalania w elektrowni w Kozienicach. Na razie nie chcę o nich mówić, ponieważ stale obserwujemy rozwój sytuacji i decyzje w sprawie współspalania będziemy podejmować na bieżąco.

Zgodnie z projektem ustawy o OZE w aukcjach będą mogły brać udział tzw. dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego. Czy instalacje w elektrowni w Kozienicach po ewentualnych modernizacjach mogłyby brać udział w aukcjach OZE jako dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego, czy nie?

- Instalacji w Kozienicach nie można nazwać dedykowanymi, więc w przypadku wystąpienia aukcji dla jednostek dedykowanych, nie będą mogły one w nich uczestniczyć. Jeżeli jednak ewentualna przebudowa instalacji okazałaby się opłacalna, to wówczas taki scenariusz mógłby znaleźć się w obszarze naszego zainteresowania.

Cały wywiad

Artykuły powiązane:

Lokale McDonald’s będą zasilane ekologiczną energią.
Inwestycje w odnawialne źródła energii
Farma fotowoltaiczna otwarta !
Panele fotowoltaiczne coraz popularniejsze !
PSL poprze Poprawkę Prosumencką
Szpital w Suchej Beskidzkiej będzie zasilany z fotowoltaiki
Rockefellerowie inwestują w OZE
Ustawa o OZE jeszcze w tym roku
IKEA wprowadza sprzedaż modułów fotowoltaicznych w kolejnych krajach
Targi RENEXPO Poland 2014
Nowy materiał zwiększający sprawność modułów od Hitachi Chemicals
Darmowe narzędzie monitorujące dane z rynku energii
Ministerstwo Gospodarki publikuje analizę, mająca na celu wprowadzić Spółdzielnie Energetyczne do Polski
Nawet 2,8 mln zielonych miejsc pracy
Szybki rozwój firm w sektorze PV
Największy prywatny bank inwestycyjny przewiduje rewolucję fotowoltaiczną
Ekrany akustyczne produkujące energię elektryczną
W Warszawie powstanie osiedle zasilane energią słoneczną
Może zabraknąć modułów fotowoltaicznych
Powstało organiczne ogniwo fotowoltaiczne o rekordowej sprawności
Odbiorcy zastanawiają się nad zmianą sprzedawcy oraz produkcją własnej energii
Światowy gigant spisuje na straty swoje elektrownie węglowe i gazowe
Najczęściej popełniane błędy w procedurach administracyjnych inwestycji w farmy wiatrowe – raport NIK
Przyspieszenie inwestycji w sektorze OZE
Rynek kolektorów słonecznych czekają spadki, dotacje przesuwają sie na fotowololtaikę
II edycja konkursu w ramach programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
Polacy chętnie zmieniają sprzedawców energii
Randy Mott: nowe prawo OZE musi promować magazynowanie energii
Młoda polska naukowiec dokonała przełomowego odkrycia w fotowoltaice
Nowe i odnawiane budynki mają być bardziej energooszczędne i ekologiczne
Chińczycy zainwestują w Polsce 2 mld USD
Polacy popierają Odnawialne Źródła Energii i zwiększenie efektywności energetycznej
Całkowita moc elektrowni słonecznych w Polsce to już 6,6 MWp
Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad niezależnością energetyczną regionów wiejskich
Koalicja klimatyczna apeluje o więcej środków unijnych na energetykę prosumencką

Strony