Redukcja wsparcia dla współspalania

Wywiad z  Michałem Prażyńskim, wiceprezesem zarządu ds. energetyki odnawialnej Enea Wytwarzanie.

Projekt ustawy o OZE przewiduje redukcję wsparcia dla współspalania do 0,5 certyfikatu za 1 MWh. Czy jeśli taki przepis wejdzie w życie to współspalanie utrzyma się na rynku, a w tym w elektrowni w Kozienicach?

- W przypadku wejścia w życie przepisu redukującego wsparcie, współspalanie prawdopodobnie nie utrzymałoby się w takiej skali w jakiej występuje obecnie. Po prostu w niektórych jednostkach stałoby się nierentowne. Oczywiście prowadzimy analizy na temat tego co oznaczałby współczynnik 0,5 dla współspalania w elektrowni w Kozienicach. Na razie nie chcę o nich mówić, ponieważ stale obserwujemy rozwój sytuacji i decyzje w sprawie współspalania będziemy podejmować na bieżąco.

Zgodnie z projektem ustawy o OZE w aukcjach będą mogły brać udział tzw. dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego. Czy instalacje w elektrowni w Kozienicach po ewentualnych modernizacjach mogłyby brać udział w aukcjach OZE jako dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego, czy nie?

- Instalacji w Kozienicach nie można nazwać dedykowanymi, więc w przypadku wystąpienia aukcji dla jednostek dedykowanych, nie będą mogły one w nich uczestniczyć. Jeżeli jednak ewentualna przebudowa instalacji okazałaby się opłacalna, to wówczas taki scenariusz mógłby znaleźć się w obszarze naszego zainteresowania.

Cały wywiad