Szpital w Suchej Beskidzkiej będzie zasilany z fotowoltaiki

Inwestor, Zespół Opieki Zdrowotnej z Suchej Beskidzkiej, ogłosił przetarg na wykonanie instalacji PV o mocy 135 kWp.

 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, uzgodnienie przyłączenia źródła energii elektrycznej do sieci wewnętrznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót oraz dokonanie odbioru. 

Warunki przetargu precyzują m.in. wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych. Ich sprawność nie może być niższa niż 15,1%, maks. napięcie nie może być niższe niż 29,8V, a maks. prąd pracy nie mniejszy niż 8,35A. 

Moduły należy zamontować na konstrukcji wsporczej składającej się z elementów stalowych w ocynku ogniowym oraz aluminiowego systemu montażowego do modułów fotowoltaicznych uzyskując optymalny kąt pochylenia względem fasady budynku. W projekcie wykonawczym należy przedstawić symulację zacieniania pomieszczeń dla zaprojektowanej lokalizacji modułów i planowaną średnią sumaryczną roczną wartość produkcji energii elektrycznej – z opisu przetargu 

Termin składania ofert w przetargu mija 30 września br. Wadium wynosi 8.150 zł. 

Od potencjalnego wykonawcy wymaga się m.in. realizacji dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 130 kWp wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Instalatorzy systemu fotowoltaicznego muszą posiadać doświadczenie w budowie co najmniej 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kWp.

Termin realizacji instalacji fotowoltaicznej w szpitalu w Suchej Beskidzkiej to koniec czerwca 2015 r.