Farma fotowoltaiczna otwarta !

Na terenie Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”, należącego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Szczecinie, oficjalnie uruchomiono dużą farmę fotowoltaiczną, która ma produkować rocznie 1,85 GWh energii elektrycznej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8,468 mln zł. Cześć tej kwoty pokryło unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. zachodniopomorskiego (1,85 mln zł), a także z WFOŚiGW w Szczecinie (1 mln zł).

Inwestor szacuje, że dzięki wykorzystaniu energii na potrzeby własne, oszczędności wygenerowane na niezakupionej energii oraz sprzedaż nadwyżek do sieci umożliwią zwrot z inwestycji już po 5-6 latach.

Planowany efekt ekologiczny inwestycji to zaoszczędzenie rocznie ok. 860 ton węgla i ograniczenie emisji CO2 o ok. 1300 ton. W Szczecinie na prąd tylko w 2003 r. wyniosło 22,3 tys. MWh, a już 10 lat później wzrosło do 34,7 tys. MWh. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie realizuje ponadto budowę drugiej farmy fotowoltaicznej, tym razem o mocy 0,5 MW, która powstanie w Żelewie, w gminie Stare Czarnowo. Koszt tej inwestycji wyniesie 2,8 mln zł przy unijnej dotacji w wysokości 1,8 mln zł