Całkowita moc elektrowni słonecznych w Polsce to już 6,6 MWp

Według podsumowania rynku systemów PV w Polsce przez Instytut Energetyki Odnawialnej(IEO) w 2013 roku powstały systemy o łącznej mocy zaledwie 0,6 MWp, gdzie pod koniec stycznia łączna moc z systemów fotowoltaicznych wynosiła 4,2 MWp.

Za to w 2014 możemy dostrzec wyraźny rozwój PV w Polsce. IEO informuje, że w pierwszym kwartale 2014 roku powstało 2,4 MWp nowych instalacji fotowoltaicznych, a około 85% z nich to instalacje typu on-grid, czyli instalacje przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Instytut podkreśla, że po raz pierwszy widać taki wzrost zainteresowania na instalacje typu on-grid, dotychczas w Polsce rozwijał się głownie rynek instalacji off-grid, co było sprzeczne z trendami panującymi na rynkach europejskich.
Polska rozwija się również pod względem eksportu paneli fotowoltaicznych. Szacuje się, że Polska w 2013 wykesportowała 10% więcej paneli fotowoltaicznych (24MWp) niż w roku 2012. Towary eksportowane są głównie do Niemiec, Czech, Francji i Włoch. IEO podaje, że w Polsce funkcjonuje 14 fabryk paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy produkcyjnej wynoszącej około 600MW/rok.

Według prognozy rynkowej oraz ankiet przeprowadzonych przez IEO szacuje się, iż firmy w 2014 roku spodziewają się sprzedaży na poziomie 50MWp czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2013, dodatkowo 85% z tego mają to być panele pracujące w elektrowniach typu on-grid.

Położenie

hanny januszewskiej 14
81-198 suchy dwor
Polska