Polacy chętnie zmieniają sprzedawców energii

Od grudnia 2013 roku do końca maja 2014 sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło ponad 66 tysięcy użytkowników z grupy taryfowej G (głównie gospodarstwa domowe), czyli więcej niż w ciągu całego 2013 roku – podaje Urząd Regulacji Energetyki.
Według najnowszego monitoringu URE wynika, że w kwietniu 2014 odbiorcy energii z grupy taryfowej G przeprowadzili 14144 zmian sprzedawcy, a w maju 16018, co dało najwyższy wskaźnik zmian sprzedawców energii w tym roku.
Z kolei wśród odbiorców biznesowych z grup taryfowych A, B, C dynamika zmian sprzedawców energii od początku roku spada. Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z tych grup taryfowych w kwietniu wynosiła 2383, a w maju 1945, co dało najmniejszy współczynnik zmian w miesiącu tego roku.

W okresie styczeń - maj 2014 dystrybutorzy energii elektrycznej dostarczyli odbiorcom TPA około 22,15 TWh energii. Z czego największy udział miał Tauron Dystrybucja, około 10,9 TWh dla ponad 103 tys. odbiorców. Drugie w zestawieniu jest PGE Dystrybucja - około 4,2 TWh energii dla niespełna 67 tys. odbiorców, a trzecie Energa Operator - około 3 TWh dla około 60,1 tys. odbiorców TPA.

Położenie

Porannej Rosy, nr dz. 630/9, 627/5
05-250 Słupno
Polska