Nawet 2,8 mln zielonych miejsc pracy

Według raportu Komisji Europejskiej od 2002 r. widoczny jest wyraźny wzrost w zatrudnieniu w sektorze dóbr i usług ekologicznych.

W Europie do 2020 r. w powstanie 2,8 mln „zielonych” miejsc pracy. Zrównoważony rozwój staje się także priorytetem biznesu, już niedługo wszystkie duże przedsiębiorstwa będą musiały raportować dane na temat swojego wpływu na środowisko.

Według raportu opublikowanego przez Worldwatch Institute na skutek zmian, jakie wiążą się z globalnym zwrotem w kierunku ekologii, schemat zatrudnienia zmienia się na całym świecie.

W związku z potrzebą zahamowania zmian klimatycznych i poziomu emisji dwutlenku węgla, powstają nowe, zielone stanowiska pracy. Zajmujące je osoby nazywa się potocznie „zielonymi kołnierzykami”, pojęcie to obejmuje wszystkich pracowników, których działania przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu działalności ludzkiej na środowisko.

O zrównoważonym rozwoju coraz poważniej myśli także biznes. Już dziś wiele firm wdraża ekologiczne rozwiązania w celu optymalizacji kosztów przy okazji budując pozytywny wizerunek. W celach wizerunkowych firmy chętnie informują opinię publiczną o wszelkich aktywnościach tego typu, a już niedługo publikacja takich danych stanie się obowiązkowa.

Według dyrektywy uchwalonej w kwietniu br. przez Parlament Europejski, wszystkie firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników będą musiały raportować swoje dane poza finansowe, w tym społeczne i środowiskowe. Na implementację przepisów kraje członkowskie mają czas do 20 lipca 2015 r.

Z raportu WWF o Odnawialnych Źródłach Energii:

źródło: Raport WWF

 

Położenie

Bema 159
87-720 Ciechocinek
Polska