Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad niezależnością energetyczną regionów wiejskich

Nieformalny zespół powołany przez ministra Marka Sawickiego pracuje nad koncpecją autonomicznego regionu energetycznego, który na bazie instalacji prosumenckich uzupełnionych dodatkowo większą jednostką mógłby zapewnić niezależność energetyczną na terenach wiejskich.

Z wypowiedzi ministra wynika, że jego zespół pracuje nad  tą koncepcją  równolegle z zespołem ds. gospodarki niskoemisyjnej w resorcie gospodarki. Sawicki uważa także, że w tym przypadku warto wzorować się na rozwiązaniach niemieckich i austriackich jeśli chodzi o spółdzielnie energii odnawialnej czy samorządowe organizacje i grupy na rzecz OZE.
Również były wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak intensywnie pracuje nad towrzeniem lokalnych grup energetycznych. Według koncepcji Pawlaka lokalne grupy energetyczne mogłby sprzedawać energię na swoim terenie bez pośrednictwa i udziału dużych dystrybutorów energii. Pawlak pracuje nad ponadpartyjną inicjatywą ustawodawczą przewidującą możliwość sprzedaży energii wyprodukowanej przez prosumentów bezpośrednio na rynku lokalnym, a nie do sieci dystrybutora.

Idea lokalnych grup energetycznych wzięła się z Niemiec, gdzie działa ponad tysiąc spółdzielni energetycznych, które produkują i sprzedają energię na rynku lokalnym. Obecne przepisy w Polsce nie umożliwiają prosumentowi sprzedaży nadwyżek energii bezpośrednio do gminy, tylko do dystrybutora energii, za 80% ceny średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym w roku ubiegłym(średniej ceny hurtowej z poprzedniego roku).
 

Położenie

ul. Wolność 2/21
01-018 Warszawa
Polska