Nowe i odnawiane budynki mają być bardziej energooszczędne i ekologiczne

Komisja Europejska 2 lipca biężącego roku przyjęła nowe wnioski ustawodawcze mające na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów i poprawę dostępności informacji z zakresu efektywności środowiskowej budynków.
Rozwiązanie to jest korzystne dla środowiska, gdyż w UE prawie połowa zużycia energii końcowej i wydobywanych surowców oraz około jedna trzecia zużyca wody wiąże się z budową i eksploatacją budynków. Również korzyści odniesie sektor budowlany, który w Europie generuje prawie 10% PKB i zapewnia 20mln miejsc pracy. Ponadto zrównoważone budownictwo jest tańsze w eksploatacji  i utrzymaniu.
- Sektor budowlany powinien widzieć w dzisiejszych wnioskach szansę na innowację i przyciągnięcie nowych talentów. Nowe technologie oferują znaczny potencjał, nie tylko w odniesieniu do nowych domów, ale również w odniesieniu do renowacji milionów istniejących już budynków w celu zapewnienia ich wysokiej efektywności energetycznej. Nie zaprzepaśćmy tej szansy – mówił komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości oraz wiceprzewodniczący KE Michel Barnier
- Słyszymy wiele o efektywności energetycznej budynków, ale musimy spojrzeć na to także z szerszej perspektywy. Lepsze informowanie społeczeństwa o działalności środowiskowej jest pewnym sposobem podniesienia ogólnej efektywności energetycznej naszych budynków. Jest to korzystne dla środowiska, dla zdrowia ludzi, jak i dla ich portfeli - dodaje Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska.
Według badań aż 79% gospodarstw domowych w Europie chciałoby móc uwzględniać aspekty środowiskowe przy dzierżawie lub zakupie nieruchomości, pomimo tego oceniono pod tym względem zaledwie około 1% budynków. W UE jest niewiele informacji dostępnych na temat ogólnej efektywności środowiskowej budynków, mimo że w ostatnich latach poczyniono znaczne postępny w tej dziedzinie.

Przedstawione wnioski ustawodawcze mają dać architektom, producentom, przedsiębiorstwom budowlanym i wszystkim pragnącym kupić lub wynająć nieruchomość lepszy dostęp do informacji na tematy aspektów środowiskowych i zdrowotnych. Dużo ł‎atwiej będzie porównać oddziaływanie na środowisko różnych opcji w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i rozbiórki budynków, co z kolei ma zachęcać do tworzenia zrównoważonych budynków w całej UE.

Położenie

Szkolna 7B
18-305 Szumowo
Polska

Artykuły powiązane:

Lokale McDonald’s będą zasilane ekologiczną energią.
Inwestycje w odnawialne źródła energii
Farma fotowoltaiczna otwarta !
Panele fotowoltaiczne coraz popularniejsze !
PSL poprze Poprawkę Prosumencką
Szpital w Suchej Beskidzkiej będzie zasilany z fotowoltaiki
Rockefellerowie inwestują w OZE
Ustawa o OZE jeszcze w tym roku
IKEA wprowadza sprzedaż modułów fotowoltaicznych w kolejnych krajach
Redukcja wsparcia dla współspalania
Targi RENEXPO Poland 2014
Nowy materiał zwiększający sprawność modułów od Hitachi Chemicals
Darmowe narzędzie monitorujące dane z rynku energii
Ministerstwo Gospodarki publikuje analizę, mająca na celu wprowadzić Spółdzielnie Energetyczne do Polski
Nawet 2,8 mln zielonych miejsc pracy
Szybki rozwój firm w sektorze PV
Największy prywatny bank inwestycyjny przewiduje rewolucję fotowoltaiczną
Ekrany akustyczne produkujące energię elektryczną
W Warszawie powstanie osiedle zasilane energią słoneczną
Może zabraknąć modułów fotowoltaicznych
Powstało organiczne ogniwo fotowoltaiczne o rekordowej sprawności
Odbiorcy zastanawiają się nad zmianą sprzedawcy oraz produkcją własnej energii
Światowy gigant spisuje na straty swoje elektrownie węglowe i gazowe
Najczęściej popełniane błędy w procedurach administracyjnych inwestycji w farmy wiatrowe – raport NIK
Przyspieszenie inwestycji w sektorze OZE
Rynek kolektorów słonecznych czekają spadki, dotacje przesuwają sie na fotowololtaikę
II edycja konkursu w ramach programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
Polacy chętnie zmieniają sprzedawców energii
Randy Mott: nowe prawo OZE musi promować magazynowanie energii
Młoda polska naukowiec dokonała przełomowego odkrycia w fotowoltaice
Chińczycy zainwestują w Polsce 2 mld USD
Polacy popierają Odnawialne Źródła Energii i zwiększenie efektywności energetycznej
Całkowita moc elektrowni słonecznych w Polsce to już 6,6 MWp
Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad niezależnością energetyczną regionów wiejskich
Koalicja klimatyczna apeluje o więcej środków unijnych na energetykę prosumencką

Strony