Nowe i odnawiane budynki mają być bardziej energooszczędne i ekologiczne

Komisja Europejska 2 lipca biężącego roku przyjęła nowe wnioski ustawodawcze mające na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów i poprawę dostępności informacji z zakresu efektywności środowiskowej budynków.
Rozwiązanie to jest korzystne dla środowiska, gdyż w UE prawie połowa zużycia energii końcowej i wydobywanych surowców oraz około jedna trzecia zużyca wody wiąże się z budową i eksploatacją budynków. Również korzyści odniesie sektor budowlany, który w Europie generuje prawie 10% PKB i zapewnia 20mln miejsc pracy. Ponadto zrównoważone budownictwo jest tańsze w eksploatacji  i utrzymaniu.
- Sektor budowlany powinien widzieć w dzisiejszych wnioskach szansę na innowację i przyciągnięcie nowych talentów. Nowe technologie oferują znaczny potencjał, nie tylko w odniesieniu do nowych domów, ale również w odniesieniu do renowacji milionów istniejących już budynków w celu zapewnienia ich wysokiej efektywności energetycznej. Nie zaprzepaśćmy tej szansy – mówił komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości oraz wiceprzewodniczący KE Michel Barnier
- Słyszymy wiele o efektywności energetycznej budynków, ale musimy spojrzeć na to także z szerszej perspektywy. Lepsze informowanie społeczeństwa o działalności środowiskowej jest pewnym sposobem podniesienia ogólnej efektywności energetycznej naszych budynków. Jest to korzystne dla środowiska, dla zdrowia ludzi, jak i dla ich portfeli - dodaje Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska.
Według badań aż 79% gospodarstw domowych w Europie chciałoby móc uwzględniać aspekty środowiskowe przy dzierżawie lub zakupie nieruchomości, pomimo tego oceniono pod tym względem zaledwie około 1% budynków. W UE jest niewiele informacji dostępnych na temat ogólnej efektywności środowiskowej budynków, mimo że w ostatnich latach poczyniono znaczne postępny w tej dziedzinie.

Przedstawione wnioski ustawodawcze mają dać architektom, producentom, przedsiębiorstwom budowlanym i wszystkim pragnącym kupić lub wynająć nieruchomość lepszy dostęp do informacji na tematy aspektów środowiskowych i zdrowotnych. Dużo ł‎atwiej będzie porównać oddziaływanie na środowisko różnych opcji w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i rozbiórki budynków, co z kolei ma zachęcać do tworzenia zrównoważonych budynków w całej UE.

Położenie

Szkolna 7B
18-305 Szumowo
Polska