Polacy popierają Odnawialne Źródła Energii i zwiększenie efektywności energetycznej

Według ankiety przeprowadzonej w krajach Grupy Wyszehradzkiej na zlecenie Greenpeace aż 90% Polaków uważa, że wzrost produkcji energii odnawialnych źródeł doprowadzi do większej niezależności w imporcie surowców energetycznych spoza Unii Europejskiej.

Po odcięciu gazu przez Gazprom na Ukranie rozgorzała na nowo debata dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz całej Unii Europejskiej. Badania przeprowadzone na zlecenie Greenpeace wskazują kierunek rozwoju polityki energetycznej Polski. Polacy popierają nie tylko rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, ale chcą również zwiększenia efektywności energetycznej. Jako sposób na zwiększenie niezależności energetycznej 88% respondentów podało właśnie zmniejszenie strat energii, ten sam odsetek ankietowanych uważa za problem import surowców energetycznych z Rosji.
Według Anny Ogniewskiej(koordynatorka kampanii „Klimat i Energia” w Greenpeace Polska) opinia publiczna w kontekście konfliktu rysyjsko-ukraińskiego jasno opowiedziała się za koniecznością zwiększenia niezależności energetycznej. Niestety, nie skutkuje to żadnymi zdecydowanymi działaniami rządu w tym kierunku. Brak wsparcia rządu widać na przykładzie ustawy o OZE, której kolejne projekty coraz bardziej wspierają wielkie koncerny spalające węgiel z biomasą, a nie obywateli. Polska gospodarka energetyczna powinna podjąć działania mające na celu restrukturyzację sektora węglowego, oraz położyć zwiększony nacisk na rozwój energetyki odnawialnej.
Ankietowani zdecydowanie opowiedzieli się za zmianą strategii energetycznej: 70% uważa, że polityka energetyczna Polski powinna opierać się na Odnawialnych Źródłach Energii, 38% wskazuje poprawę efektywności energetycznej, a zaledwie 24% zgadza się z wspieranym przez rząd rozwojem sektora węglowego.(Ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź).
90% społeczeństwa uważa również, że państwa członkowskie powinny wspólnie podjąc cel zwiększenia udziału OZE w produkcji energii, a niewiele mniej, bo 89% jest podobnego zdania w kwestii zwiększenia efektywności energetycznej przez członków UE. Jest to jasny sygnał dla polityków, aby nie blokować rozwoju energetyki odnawialnej. „Potrzebujemy liderów, którzy słuchają obywtali. Potrzebujemy polityków, którzy postrzegają niezależność energetyczną jako ograniczenie zużycia energii, zwiększenie udziału OZE w produkcji oraz wykorzystanie krajowych zasobów energii odnawialnej”, mówił koordynator kampanii Klimat i Energia na region Europy Środowko-Wschodniej Jiri Jerabek. Ponadto Greenpeace apeluje do rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji o określenie ambitnych celów na najbliższe lata dotyczące efektywności energetycznej i rozwoju OZE.

Położenie

ul. Główna 18A 20-829 Lublin
20-829 Lublin
Polska

Artykuły powiązane:

Lokale McDonald’s będą zasilane ekologiczną energią.
Inwestycje w odnawialne źródła energii
Farma fotowoltaiczna otwarta !
Panele fotowoltaiczne coraz popularniejsze !
PSL poprze Poprawkę Prosumencką
Szpital w Suchej Beskidzkiej będzie zasilany z fotowoltaiki
Rockefellerowie inwestują w OZE
Ustawa o OZE jeszcze w tym roku
IKEA wprowadza sprzedaż modułów fotowoltaicznych w kolejnych krajach
Redukcja wsparcia dla współspalania
Targi RENEXPO Poland 2014
Nowy materiał zwiększający sprawność modułów od Hitachi Chemicals
Darmowe narzędzie monitorujące dane z rynku energii
Ministerstwo Gospodarki publikuje analizę, mająca na celu wprowadzić Spółdzielnie Energetyczne do Polski
Nawet 2,8 mln zielonych miejsc pracy
Szybki rozwój firm w sektorze PV
Największy prywatny bank inwestycyjny przewiduje rewolucję fotowoltaiczną
Ekrany akustyczne produkujące energię elektryczną
W Warszawie powstanie osiedle zasilane energią słoneczną
Może zabraknąć modułów fotowoltaicznych
Powstało organiczne ogniwo fotowoltaiczne o rekordowej sprawności
Odbiorcy zastanawiają się nad zmianą sprzedawcy oraz produkcją własnej energii
Światowy gigant spisuje na straty swoje elektrownie węglowe i gazowe
Najczęściej popełniane błędy w procedurach administracyjnych inwestycji w farmy wiatrowe – raport NIK
Przyspieszenie inwestycji w sektorze OZE
Rynek kolektorów słonecznych czekają spadki, dotacje przesuwają sie na fotowololtaikę
II edycja konkursu w ramach programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
Polacy chętnie zmieniają sprzedawców energii
Randy Mott: nowe prawo OZE musi promować magazynowanie energii
Młoda polska naukowiec dokonała przełomowego odkrycia w fotowoltaice
Nowe i odnawiane budynki mają być bardziej energooszczędne i ekologiczne
Chińczycy zainwestują w Polsce 2 mld USD
Całkowita moc elektrowni słonecznych w Polsce to już 6,6 MWp
Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad niezależnością energetyczną regionów wiejskich
Koalicja klimatyczna apeluje o więcej środków unijnych na energetykę prosumencką

Strony