II edycja konkursu w ramach programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Od 9 sierpnia rusza nabór wniosków do II edycji konkursu. Do rozdysponowania jest 400 mln zł.
Konkurs został podzielony na dwa etapy: fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową. W fazie badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe mogą składać wnioski o dofinansowanie planowanych prac na tematy:  „Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego”, „Efektywność energetyczna i magazynowanie energii”, „Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód”, „Pozyskiwanie energii z czystych źródeł”, „Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów”.
Następnie, po ukończeniu prac badawczo-rozwojowych, wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie wdrożenia opracowanego rozwiązania. Dotację będą mogły uzyskać jedynie projekty zakładające opracowanie i wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu - wyrobu albo usługi (innowacja produktowa) lub procesu technologicznego (innowacja procesowa).
Składanie dokumentów o dofinansowanie w fazie badawczo-rozwojowej będzie możliwe od 9 sierpnia do 8 września 2014 r. wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl. Wnioskodawcy, którzy po zakończonej fazie badawczo-rozwojowej uzyskali pozytywną ocenę wdrażalności projektu, mogą następnie złożyć wniosek o dofinansowanie fazy wdrożeniowej (te wnioski składane będą w trybie naboru ciągłego, w formie elektronicznej do NFOŚiGW).
Wysokość dofinansowania: dla fazy badawczo-rozwojowej – od 0,5 mln zł do 10 mln zł na projekt oraz do 20 mln zł na projekt dla fazy wdrożeniowej (lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty dofinansowania fazy B+R). Warunkiem dofinansowania realizacji projektu jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorców w kosztach realizacji fazy badawczo-rozwojowej (min. 20% kosztów kwalifikowanych fazy B+R).

Położenie

BRATKÓW 29
41-909 BYTOM
Polska