II edycja konkursu w ramach programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Od 9 sierpnia rusza nabór wniosków do II edycji konkursu. Do rozdysponowania jest 400 mln zł.
Konkurs został podzielony na dwa etapy: fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową. W fazie badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe mogą składać wnioski o dofinansowanie planowanych prac na tematy:  „Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego”, „Efektywność energetyczna i magazynowanie energii”, „Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód”, „Pozyskiwanie energii z czystych źródeł”, „Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów”.
Następnie, po ukończeniu prac badawczo-rozwojowych, wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie wdrożenia opracowanego rozwiązania. Dotację będą mogły uzyskać jedynie projekty zakładające opracowanie i wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu - wyrobu albo usługi (innowacja produktowa) lub procesu technologicznego (innowacja procesowa).
Składanie dokumentów o dofinansowanie w fazie badawczo-rozwojowej będzie możliwe od 9 sierpnia do 8 września 2014 r. wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego OSF: https://osf.opi.org.pl. Wnioskodawcy, którzy po zakończonej fazie badawczo-rozwojowej uzyskali pozytywną ocenę wdrażalności projektu, mogą następnie złożyć wniosek o dofinansowanie fazy wdrożeniowej (te wnioski składane będą w trybie naboru ciągłego, w formie elektronicznej do NFOŚiGW).
Wysokość dofinansowania: dla fazy badawczo-rozwojowej – od 0,5 mln zł do 10 mln zł na projekt oraz do 20 mln zł na projekt dla fazy wdrożeniowej (lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty dofinansowania fazy B+R). Warunkiem dofinansowania realizacji projektu jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorców w kosztach realizacji fazy badawczo-rozwojowej (min. 20% kosztów kwalifikowanych fazy B+R).

Położenie

BRATKÓW 29
41-909 BYTOM
Polska

Artykuły powiązane:

Lokale McDonald’s będą zasilane ekologiczną energią.
Inwestycje w odnawialne źródła energii
Farma fotowoltaiczna otwarta !
Panele fotowoltaiczne coraz popularniejsze !
PSL poprze Poprawkę Prosumencką
Szpital w Suchej Beskidzkiej będzie zasilany z fotowoltaiki
Rockefellerowie inwestują w OZE
Ustawa o OZE jeszcze w tym roku
IKEA wprowadza sprzedaż modułów fotowoltaicznych w kolejnych krajach
Redukcja wsparcia dla współspalania
Targi RENEXPO Poland 2014
Nowy materiał zwiększający sprawność modułów od Hitachi Chemicals
Darmowe narzędzie monitorujące dane z rynku energii
Ministerstwo Gospodarki publikuje analizę, mająca na celu wprowadzić Spółdzielnie Energetyczne do Polski
Nawet 2,8 mln zielonych miejsc pracy
Szybki rozwój firm w sektorze PV
Największy prywatny bank inwestycyjny przewiduje rewolucję fotowoltaiczną
Ekrany akustyczne produkujące energię elektryczną
W Warszawie powstanie osiedle zasilane energią słoneczną
Może zabraknąć modułów fotowoltaicznych
Powstało organiczne ogniwo fotowoltaiczne o rekordowej sprawności
Odbiorcy zastanawiają się nad zmianą sprzedawcy oraz produkcją własnej energii
Światowy gigant spisuje na straty swoje elektrownie węglowe i gazowe
Najczęściej popełniane błędy w procedurach administracyjnych inwestycji w farmy wiatrowe – raport NIK
Przyspieszenie inwestycji w sektorze OZE
Rynek kolektorów słonecznych czekają spadki, dotacje przesuwają sie na fotowololtaikę
Polacy chętnie zmieniają sprzedawców energii
Randy Mott: nowe prawo OZE musi promować magazynowanie energii
Młoda polska naukowiec dokonała przełomowego odkrycia w fotowoltaice
Nowe i odnawiane budynki mają być bardziej energooszczędne i ekologiczne
Chińczycy zainwestują w Polsce 2 mld USD
Polacy popierają Odnawialne Źródła Energii i zwiększenie efektywności energetycznej
Całkowita moc elektrowni słonecznych w Polsce to już 6,6 MWp
Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad niezależnością energetyczną regionów wiejskich
Koalicja klimatyczna apeluje o więcej środków unijnych na energetykę prosumencką

Strony