Ministerstwo Gospodarki publikuje analizę, mająca na celu wprowadzić Spółdzielnie Energetyczne do Polski

Ministerstwo Gospodarki opublikowało „"Analizę mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej". Dokument zawiera analizę regulacji prawnych w państwach Unii Europejskiej.

W ekspertyzie, przygotowanej na zlecenie MG, ujęto również rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian przepisów prawa w tym obszarze. Publikacja wskazuje ponadto potencjał spółdzielni energetycznych, jako rozwiązania, które ma docelowo wspierać rozwój mikrogeneracji w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Raport wskazuje, że spółdzielnie energetyczne działają w wielu krajach Unii Europejskiej, np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Danii, Szwecji, Austrii czy Niemczech. Jednak w żadnym z tych państw nie ma specjalnych przepisów odnoszących się do spółdzielni energetycznych, rozumianych jako odrębna instytucja prawna objęta szczególną regulacją. Podmioty te traktowane są tak jak przedsiębiorstwa energetyczne.

Spółdzielnie energetyczne są powszechnie wykorzystywaną formą realizacji prosumenckich inwestycji przede wszystkim w Niemczech. Dlatego w kontekście wdrożenia spółdzielni energetycznych w Polsce to właśnie przykładowi niemiecku warto się dokładnie przyglądać.

Według raportu sukces spółdzielni energetycznych w Polsce może zapewnić tylko stabilny system wsparcia, by pozwolić na określenie rentowności inwestycji w długiej perspektywie czasu. Dodatkowo wsparcie finansowe mogłoby polegać na stworzeniu dedykowanego spółdzielniom energetycznym programu (analogicznego do programu "Prosument").

 

Pełny raport:

„Analiza mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej”

 

Położenie

wieś Brzozowo, ul. Długa 1B
86-200 Chełmno
Polska