W województwie Dolnośląskim powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 3MW

Polska Agencja Prasowa informuje, że w gminie Olszyna powstanie farma PV o mocy 3MW. Inwestycja zostanie zrealizowana przez spółkę celową Olszyna PS Energetyka Odnawialna, która będzie również zarządzać elektrownią.
Elektrownia PV o mocy 3 MW zaspokoi potrzeby około 1,7 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja zostanie zrealizowana na wydzierżawionym od gminy terenie o powierzchni 11,3 ha.

Szacowany koszt projektu to ponad 30 mln zł. "Ten projekt ma dla nas nie tylko wymiar ekologiczny i promocyjny, ale także daje szansę na dodatkowe dochody dla gminy. Mamy świadomość, że budujemy coś niezwykle innowacyjnego, z pożytkiem dla nas i dla przyszłych pokoleń" - mówił burmistrz Olszyny Leszek Leśko.

Według dyrektywy UE do 2020 roku 15 proc. energii produkowanej w Polsce musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. W tej chwili Polska produkuje zaledwie 7% energii ze źródeł odnawialnych.

Położenie

hanny januszewskiej 14
81-198 suchy dwor
Polska