Fundusze unijne na lata 2014-2020 przyczynią się do rozwoju energetycznego obszarów wiejskich

Według wójta Gierałtowic unijna perspektywa na lata 2014-2020 to będzie czas wielkich inwestycji w OZE. Może przyczynić się to do rozwoju obszarów wiejskich, jeśli władze wsi będą po te pieniądze sięgać.
– Na odnawialne źródła energii, na ograniczanie niskiej emisji są pieniądze przewidziane i regionalnych programach operacyjnych i w Programie rozwoju obszarow wiejskich. Chciałem zaapelować, żeby sięgać po te środki, bo to zapewni z jednej strony nowe miejsca pracy, a z drugiej wychodzi naprzeciw ochronie środowiska i pozwala racjonalniej gospodarować mediami, co w szkołach czy w innych wiejskich obiektach komunalnych ma kapitalne znaczenie – mówi Joachim Bargiel, wójt Gierałtowic.
Wójt dodaje, że po wprowadzeniu nowej ustawy śmieciowej z dotacji będzie mogła skorzystać praktyczne każda wieś.
– Odpadów zielonych z ogrodu, sadu po wprowadzeniu nowej ustawy śmieciowej przybyło nam pięciokrotnie. Przedtem wszyscy gromadzili je na swoich kompostownikach albo wywozili na centralne wysypisko, a teraz za darmo odbiera je wybrana w przetargu firma, więc mieszkańcy odstawiają nam posegregowane worki. Jak do tego dołożyć odpady okołorolnicze i te z oczyszczalni, to naprawdę jest z czego energię produkować – kontynuuje wójt.
Jako przykład podaje wybudowaną w Gierałtowicach pływalnię z własnym źródłem energii.
– Dzięki temu obniżyliśmy koszty mediów energetycznych do podgrzewania basenu, a przy okazji wygenerowaliśmy 20 miejsc pracy – dodaje wójt.
Gierałtowice są jedną z pionierskich gmin, jeśli chodzi o alternatywne źródła energii. W 2005 r. rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletni plan inwestycyjny. Zakładający między innymi budowę w 4 miejscowościach minicentrów energetycznych produkujących energię elektryczną oraz ciepło w tzw. kogeneracji. Agregaty gazowe mogą być zasilane gazem ziemnym, biogazem pochodzenia rolniczego oraz metanem z kopalni węgla.
– Są to instalacje już bardzo dostępne. Patrzymy na wzorce niemieckie, gdzie już 6,5 -7 tys. miejscowości ma takie instalacje u siebie wykonane. A mówię tylko o tych źródłach typowo rolniczych. Drugim aspektem jest fotowoltanika. Myślę, że w przyszłej perspektywie unijnej dałoby się sporo zrobić na polskich wsiach, by to procentowało na przyszłość – podsumowuje Bargiel.

Położenie

Szkolna 7B
18-305 Szumowo
Polska