W Gdańsku powstała największa farma fotowoltaiczna

Energa wybudowała w Gdańsku farmę PV o mocy 1,64 MW. Inwestycja zajmuje powierzchnię około 2,5 ha.

Farma fotowoltaiczna usytuowana jest na granicy Gdańska i Przejazdowa. Do jej zbudowania wykorzystano 6292 moduły o łącznej mocy 1,636 MWp. Moduły ułożone są w pięciu równoległych rzędach na powierzchni około 25 tys. metrów kwadratowych. Szacuje się, żę instalacja będzie produkować około 1,5 GWh energii rocznie. Energia wyprodukowana przez farmę zaspokoi zapotrzebowanie około 720 przeciętnych gospodarstw domowych. Koszt inwestycji wyniósł blisko 9,5 mln zł, a prace budowlano-montażowe trwały dwa miesiące.

Celem strategicznym Grupy Energa jest rozwój przyjaznych naturze źródeł energii. Farma fotowoltaiczna zwiększy moc OZE zainstalowaną w elektrowniach Energi o prawie 0,5 proc. Jest to pierwsza instalacja fotowoltaiczna Grupy ENERGA i dołączy do innych inwestycji Grupy z zakresu odnawialnych źródeł: wody, wiatru i biomasy. Kolejną planowaną inwestycją fotowoltaiczną jest elektrownia w województwie kujawsko-pomorskim o mocy około 4 MW.

Nasza farma fotowoltaiczna w Gdańsku to wciąż bardziej inwestycja doświadczalna, która nie będzie miała większego udziału w produkcji energii, ani w skonsolidowanych wynikach Grupy. Pamiętajmy jednak, że technologie fotowoltaiczne tanieją najszybciej na świecie. Dlatego nie wykluczamy, że w przyszłości inwestycje w fotowoltaikę na większą skalę będą dobrym pomysłem na biznes. Dziś zbieramy cenne doświadczenie w ich budowie – powiedział prezez Energa SA. Mirosław Bieliński