Budowa pierwszego etapu Podlasie Solar Park jest bliska zakończenia

Budowa farmy fotowoltaicznej Lipsku koło Augustowa dobiega końca. Inwestycja prowadzona jest przez E3 AMB Energia Wytwarzanie Sp. z o.o.

Budowa farmy rozpoczęła się w sierpniu 2013 r. Instalacja w Lipsku składa się z 1120 paneli ustawionych na specjalnych konstrukcjach skierowanych na południe.

W początkowej fazie przygotowany został teren pod budowę i posatawione ogrodzenie. Kolejnym etapem był montaż konstrukcji mocujących moduły fotowoltaiczne oraz falowniki. Równolegle z montażem konstrukcji prowadzona była budowa przyłącza do linii średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową. Na farmie prowadzone będą pomiary wyprodukowanej energii, co umożliwi jej sprzedaż do sieci dystrybucyjnej.

Ostatnim etapem projektu będzie odebranie całej instalacji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Od tego momentu energia wyprodukowana przez farmę będzie trafiać do sieci, zwiększając przy tym krajową produkcję energii z OZE.

– Realizacja inwestycji w Lipsku to dla nas sprawdzian przed budową kolejnych farm w ramach projektu Podlasie Solar Park – w Kolnie i Jedwabnem. Fakt, że poszczególne etapy były oddawane terminowo, to dobra prognoza przed przystąpieniem do budowy większych obiektów w tym regionie – mówi Przemysław Pięta, prezes Zarządu AMB Energia S.A.

Projekt „Elektrownia słoneczna Lipsk” jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

Położenie

Dolne Wymiary 38
86-200 Chełmno
Polska