W Warmińsko-mazurskim powstanie farma PV o mocy 1 MW

W okolicach Olsztynka spółka AWZ-AWZ-ET z Bydgoszczy, zamierza wybudować farmę PV o mocy 1 MW.
Farma fotowoltaiczna powstanie na terenie dawnego składowiska odpadów. Instalacja o mocy 1 MW zostanie wybudowana jeszcze przed końcem tego roku. Jej koszt szacowany jest na 7,33 mln złotych, z czego 3 mln zostanie pokryte z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Położenie

Szeroka 42/1
87-100 Toruń
Polska