Gmina Resko stawia na fotowoltaikę.

Zachodniopomorska gmina Resko zamontuje w tym roki na zarządzanych przez nią budynkach instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 201 kWp. Instalacje PV o łącznej mocy 192 kWp zamontuje też miejska spółka wodociągowa.

Zakres projektu, który zrealizuje gmina Resko, obejmuje:

— budowę instalacji o mocy 3,78 kWp na budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Resku,

— budowę instalacji o mocy 49,59 kWp na budynku Centrum Kultury w Resku,

— budowę instalacji o mocy 81,08 kWp na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Resku,

— budowę instalacji o mocy 10,81 kWp na budynku Przedszkola Miejskiego w Resku,

— budowę instalacji o mocy 31,96 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Resku,

— budowę instalacji o mocy 24,67 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Starogardzie;

— wykonanie przyłączeń instalacji fotowoltaicznych do istniejących instalacji elektrycznych wyżej wymienionych budynków użyteczności publicznej.