Raport: Przychody z fotowoltaiki podwoją się do 2020 roku

Nowa analiza prognozuje, że łączne przychody przemysłu solarnego mogą osiągnąć nawet 137 mld dolarów do 2020 roku, podwajając przychody z roku 2013 w wysokości 59,84 mld dolarów. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, samowystarczalność oraz bezpieczeństwo energetyczne są czynnikami, które spowodują wzrost w branży PV, stwierdza raport Frost & Sullivan.

Firma analityczna Frost & Sullivan opublikowała pozytywne, choć jeszcze dość ostrożne sprawozdanie z perspektyw inwestycyjnych w branży PV do roku 2020. Zauważając, że koszty fotowoltaiki spadły,  raport stwierdza, że branża fotowoltaiczna będzie dalej rosnąć, ale będzie to wymagało kontynuoowania trwających dotacji.

Frost & Sullivan przewiduje podwojenie przychodów branży fotowoltaicznej w ciągu najbliższych siedmiu lat. Niektóre przedsiębiorstwa nie są aż tak optymistyczne, jednak w zestawieniu z szybkim tempem rozwoju PV odnotowanym w pierwszych latach obecnej dekady, jest to raczej zachowawacza prognoza.

Raport  z globalnego rynku energii solarnej informuje, że ​​"decyzje polityczne" spowodują rozwój rynku PV w okresie objętym prognozą: „Rygorystyczne przepisy dotyczące czystej energii oraz oferowanie odpowiednich dotacji dla sektora energii odnawialnej będą niezbędne do tego, aby rynek fotowoltaiki mógł się dalej intensywnie rozwijać”

"Globalny rynek energii słonecznej korzysta z różnych systemów wsparcia w postaci zbywalnych zielonych certyfikatów energetycznych, dotacji i ulg podatkowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii", mówi Pritil Gunjan, analityk Frost & Sullivan "Jednak te systemy motywacyjne nadal są bardzo zróżnicowane, i zależą od danej polityki lokalnej i regionalnej” – dodaje.

Do 2020 roku Niemcy, Francja Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania zainstalują 75 GW mocy z fotowoltaiki. Szacuje się, że Chiny, Japonia, Indie i Australia pokryją zapotrzebowanie na energię  regionu Azji i Pacyfiku ze źródeł PV w 46%.

Położenie

Ul.Cicha 40
42-233 Mykanów
Polska