URE: prawie 200 nowych instalacji prosumenckich

Według danych z Urzędu Regulacji Energetyki na koniec pierwszego półrocza 2014r. do sieci przyłączonych zostało prawie 200 instalacji prosumenckich.

W drugim półroczu 2013 do sieci przyłączono 41 mikroinstalacje. Do końca czerwca br. zarejestrowanych było 239 prosumenckich instalacji OZE, ich moc wzrosła z 236,2 kW do 1266,9 kW. Tak duży przyrost instalacji prosumenckich możliwy jest dzięki uproszczeniu procedur przyłączania do sieci. Od września ubiegłego roku obowiązują zmiany w Prawie energetycznym na mocy którego budowa instalacji OZE możliwa jest bez zakładania działalności gospodarczej i uzyskiwania koncesji na produkcję energii.