Prezes PGE: ceny energii nadal będą rosły

Położenie

Rąblów 91
24-160 Wąwolnica
Polska
Od początku 2014 r. rosną ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym. Ten trend utrzyma się do końca roku - mówi Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

- Od początku 2014 r. rosną ceny energii na rynku giełdowym, zarówno w kontraktach spotowych jak i na rynku terminowym. PGE, podobnie jak nasi konkurenci, w swoich prognozach zakładamy dość spójnie, że ceny energii będą rosły. Jest tylko pytanie o tempo tego wzrostu - mówi wnp.pl Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Wywiad udzielony dla wnp.pl:

 

 

Komentarz Photonlab:

Zwracamy uwagę na rozróżnianie "cen energii" od "cen energii".

W tym przypadku Pan Prezes Woszczyk odnosi się do cen energii na rynku hurtowym, które determinują między innymi kwotę za jaką instalacja Prosumencka OZE sprzedaje nadwyżki energii do sieci. Kwota ta to 80% "średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym w roku ubiegłym" publikowana przez URE (Urząd Regulacji Energetyki) 30.03 każdego roku. W roku 2013 wyniosła ona 181,55 zł / MWh, co daje stawkę odsprzedaży w roku 2014 na poziomie 145,24 zł/MWh.

Tymczasem przyszłych Prosumentów interesuje przede wszystkim realna cena energii dla gospodarstw domowych, którą należy odczytać ze swoich rachunków za energię elektryczną. Kwota ta jest o wiele wyższa i zawiera się w przedziale 0,50 - 0,65 zł /  kWh (500 - 650 zł / MWh).

Poprawnie zrobiony projekt instalacji prosumenckiej nie jest więc robiony pod sprzedaż ale pod maksymalne pokrycie zapotrzebowania własnego.