Mikroinstalacja fotowoltaiczna w Sownie

Moc Instalacji: 
5.50kWp