Mikroinstalacja fotowoltaiczna we Wrześni

Moc Instalacji: 
3.00kWp