Mikroinstalacja fotowoltaiczna w Śremie

Moc Instalacji: 
3.00kWp