Mikroinstalacja fotowoltaiczna k. Kielc

Moduł: 
cienkowarstwowe mikromorficzne Inventux 125 Wp 30 szt.
Realizacja: 
Sun Electric Sp. z o.o. www.sunelectric.pl