Mikroinstalacja fotowoltaiczna w Zwoli k. Śremu

Moc Instalacji: 
3.00kWp