Mikroinstalacja fotowoltaiczna w Krynicy

Moc Instalacji: 
4.32kWp