Mikroinstalacja fotowoltaiczna w Mikorzynie

Opis Instalacji: 
Aris Arkadiusz Szczeciński Konin