Mikroinstalacja fotowoltaiczna w Wieliczce

Moc Instalacji: 
2.88kWp