Mikroinstalacja PV w Przedmieściu Czudeckim

Moc Instalacji: 
17.64kWp
Realizacja: 
SOLARTIME