Mikroinstalacja fotowoltaiczna w Kleszczowie

Moc Instalacji: 
5.40kWp