Mikroinstalacja fotowoltaiczna w Węgrzcach

Moc Instalacji: 
520.25kWp