Mikroinstalacja fotowoltaiczna k. Środy Śląskiej

Opis Instalacji: 
Inwestor Andrzej Wiśniewski