50 mln zł na realizację Prosumenta

Szczecin jako pierwszy w nowym naborze wniosków dla WFOŚiGW w programie Prosument podpisał umowę, dzięki której otrzyma kolejne środki na dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu woj. zachodniopomorskiego.  

WFOŚiGW w Szczecinie – jako jeden z siedmiu wojewódzkich funduszy – uczestniczył też w pierwszym etapie realizacji Prosumenta. W pierwszej edycji programu Prosument realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie podpisano 500 umów na dofinansowanie mikroinstalacji OZE o wartości 22 mln zł. Szczeciński Fundusz podał, że wnioskodawcy z woj. zachodniopomorskiego najczęściej aplikowali o dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 3,5 do 6 kW.

Wnioski można było składać do 28 lipca a powodem zamknięcia naboru było przekroczenie limitu przyznanego przez NFOŚiGW na realizację programu przez łączną kwotę złożonych w woj. zachodniopomorskim wniosków o dofinansowanie.

Jednocześnie szczeciński Fundusz zapewnił, że wnioski, które otrzymał po 28 lipca, zostały odesłane do wnioskodawcy z adnotacją, że będą mogły być ponownie złożone po ogłoszeniu drugiej edycji programu Prosument z uwzględnieniem zmian w programie przyjętych przez NFOŚiGW.

Jako jedyny w Polsce WFOŚiGW w Szczecinie umożliwia składanie wniosków do programu Prosument w specjalnie otwartych w tym celu punktach obsługi klienta. Pierwszy uruchomiono w Szczecinie, a kolejny w Koszalinie. Następne mają powstać w Świnoujściu, Szczecinku i Kołobrzegu.

Wkrótce do dyspozycji potencjalnych beneficjentów z woj. zachodniopomorskiego do dyspozycji będą także środki unijne z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.