17 mln euro wsparcia dla wsi na pilotażowe instalacje OZE

Marek Sawicki, minister rolnictwa chce przeprowadzić program pilotażowy niewielkich instalacji OZE na obszarach wiejskich. Na ten cel zarezerwowano 17 mln euro ze środków przeznaczonych na PROW 2007-2013.

- Komitet monitorujący przyjął już stosowne zmiany do PROW 2007-2013. Czekamy na pozytywną akceptację Komisji Europejskiej (KE) i jeśli taka będzie, będziemy robić konkurencyjny nabór wniosków na finansowanie budowy instalacji OZE – powiedział Marek Sawicki
 

Minister uważa, że decyzja w tej sprawie należy spodziewać się w ciągu 3-4 tygodni. Fundusze na ten cel mają być podzielone tak, że do do każdej gminy może trafić maksymalnie 500 tys. euro. Docelowo  wsparciem ma być objęta przynajmniej jedna gmina w każdym województwie, a nabór zostanie przeprowadzony w 2015 roku. Dofinansowanie miałoby trafić głównie do rolników, projekt zakłada dofinansowanie nawet na poziomie 90 proc. wartości inwestycji.

W latach 2014-2020 dofinansowanie dla OZE na obszarach wiejskich wyniesie 5,2 mld. euro.